ARGE NIERUCHOMOŚCI


Nasz adres :


ul. Wielicka 22A
30 – 552 Kraków
nieruchomosci@arge.pl

Kontakt

ARGE NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.
ul. Wielicka 22A
30 – 552 Kraków

Sekretariat:
tel. 012 631 61 46
fax. 012 631 61 11
biuro@arge.pl

Dział Inwestycji:

tel. 012 631 61 34
tel. 012 631 61 71

nieruchomosci@arge.pl

Wróć ››

Arge Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,Adres: ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków, NIP: 679-29-17-762 • REGON: 120383376 •
• Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000271547 • kapitał zakładowy 656 650 000,00 złotych

Informacje RODO